مچ بند دست کشی ورزشی

۲۸,۰۰۰ تومان

  • موارد استفاده :
  • آسیب مزمن بافت نرم ،پس از سانحه یا عمل جراحی مچ دست
  • کشیدگی مچ
  • ضعف مچ
  • آسیب های ورزشی