تنیس البو نئوپرنی راد

۴۲,۵۰۰ تومان

  • موارد استفاده :
  • آسیب تاندونی
  • ضایعه تنیس بازان (التهاب اپی کوندیل خارجی)
  • ضایعه گلف بازان (التهاب اپی کوندیل داخلی)