آویز دست کیسه ای راد

۷۶,۴۰۰ تومان

  • موارد استفاده :
  • شکستگی های بالای بازو
  • آسیب عصب بازویی
  • پس از گچ گرفتن ساعد و بازو
  • بعد از عمل جراحی
  • در رفتگی/نیمه در رفتگی کتف
  • صدمات بازو
  • صدمات مچ
  • بی ثباتی