آویز دست با دور تنه راد

۹۰,۵۰۰ تومان

  • موارد استفاده :
  • آسیب عصب بازویی
  • پس از گچ گرفتن ساعد و بازو
  • بعد از عمل جراحی
  • دررفتگی/نیمه دررفتگی کتف
  • صدمات بازو
  • بی ثباتی